Jeśli jesteś rolnikiem i prowadzisz własne gospodarstwo rolnicze, warto zastanowić się nad instalacją fotowoltaiczną. Dzięki niej możesz otrzymać 25% zwrotu poniesionych wydatków przeznaczonych na budowę instalacji fotowoltaicznej. Zwrot polega na umorzeniu podatku rolnego przez kilka lat, aż zostanie wykorzystana dana kwota. Skorzystanie z tego rozwiązania jest możliwe maksymalnie przez 25 lat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Fotowoltaika jest coraz popularniejsza w rolnictwie dzięki temu, że umożliwia ona znaczne obniżenie rachunków za prąd, niezależność oraz skorzystanie z ulgi w podatku rolnym. Jeśli chcemy skorzystać z tej ulgi, musimy spełnić kilka warunków.

Podatnicy podatku rolnego mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup oraz instalację urządzeń do produkcji czystej energii. Oczywiście wydatki te muszą być w pełni sfinansowane przez nas. Skorzystanie z jakichkolwiek publicznych dofinansowań nie jest w takim przypadku możliwe.

Na czym polega ta ulga?

Przyznawana jest ona po zakończeniu całej inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, gdzie została dokonana inwestycji, w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. W efekcie będziemy więc płacić mniejszy podatek rolny. Jak już wyżej wspominaliśmy, ulga ta nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Jeśli po tym czasie nie skorzystamy z całej odliczonej kwoty nakładów, część ulgi niestety przepada.

Inwestycja musi być ponadto wykorzystywana tylko do celów gospodarstwa. Nie może być ona przeznaczana do celów prywatnych. Rolnik musi więc wykazać, że produkowana energia z paneli fotowoltaicznych będzie wykorzystywana do działania gospodarstwa rolniczego.

Wniosek o ulgę

Należy oczywiście złożyć wniosek, aby poinformować dane organy o fakcie, że poniesione zostaną wydatki objęte ulgą inwestycyjną. Musi być on złożony zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Jeśli złożymy już wniosek, kwota ulgi inwestycyjnej będzie odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowe. Będzie więc ona uwzględniona w corocznym wymiarze podatku rolnego. Warto pamiętać, że inaczej może być w przypadku podatników zobowiązanych do składania deklaracji na podatek rolny. Wtedy odliczenie dokonuje się samodzielnie, a kwotę przyznawanej ulgi inwestycyjnej wskazuje się i odlicza w deklaracji na podatek rolny.

Podsumowanie

Dzięki kosztom poniesionym inwestując w instalację fotowoltaiczną, możemy skorzystać z ulgi w podatku rolnym. Należy jednak pamiętać o tym, że musimy te koszty ponieść w pełni samodzielne. Korzystanie z wspierających programów rządowych nie jest w takim przypadku możliwe. Ulgę można także uzyskać tylko wtedy, kiedy teren znajduje się w obrębie gminy, gdzie zgłoszona została inwestycja. Dzięki skorzystaniu z ulgi zwrot z inwestycji w fotowoltaikę będzie jeszcze szybszy. Dzięki temu kolejne oszczędności można przeznaczyć na dalszy rozwój gospodarstwa rolnego.